KONTAKTUJTE NÁS

mrazek BB, ZA, NR, TN, KE, PO
Ing. Mário Mrázek
Mobil: 0917 233 640
mmrazek@anatex.sk
andrej BB, NR
Ing. Andrej Neuschl
Mobil: 0917 990 175
aneuschl@anatex.sk
danisovicova BA, TT
Katarína Danišovičová
Mobil: 0917 233 654
kdanisovicova@anatex.sk
petrovicova BA, TT
Lucia Petrovičová
Mobil: 0917 233 657
lpetrovicova@anatex.sk
Reklamné predmety pre každého
chranena-dielna

KATEGÓRIE BLOGU

Kníhtlač - dedičstvo pána Gutenberga


Keď sa povie kníhtlač, každému napadne meno Gutenberg. Bol to práve on, kto v 15. storočí vynašiel mechanický spôsob rozmnožovania textu známy ako kníhtlač. Aj keď sú krajiny, ktoré si robia právo na tento vynález, Gutenberg je chápaný ako otec tejto technológie, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou kníh.

Ako sa vyrábali knihy pred Gutenbergeom

Gutenberg

V ranom stredoveku knihy vznikali ručným písaním na pergamen a neskôr na papier. Výroba bola zdĺhavá a drahá, preto sa stali knihy dostupné len pre šľachtu a cirkev.

Pokusy s tlačou kníh vznikali aj v Európe. V Holandsku, Taliansku a vo Francúzku začali s ručnou tlačou kníh pomocou jednotlivých vyrezaných drevených písmen. Plnohodnotne použiteľnú technológiu – kníhtlač však vynašiel až Gutenberg v roku 1443.

Princíp kníhtlače

Princíp kníhtlače je vlastne tlač z výšky. To znamená že tlačové médium – matrica je vyrobená tak, že predlohy ktoré majú byť tlačené sú vyvýšené. Netlačené časti sú nižšie a tým sa na ne nedostane farba nanesená na vyššie časti tlačovej matrice. Vložením papiera a pomocou tlaku sa prenesie farba z tlačovej matrice, upevnenej v tlačovom lise, na papier.

Tento princíp tlače zrýchlil a hlavne zlacnel výrobu kníh. Taktiež nie je náhoda, že kníhtlač vznikla v období renesancie, ktorá prahla po informáciách a vzdelaní.

Historici prirovnávajú tento moment k momentu našej modernej doby kedy sme pomocou internetu dosiahli informačnú explóziu. Taký význam nadobudla kníhtlač vo svojej dobe vďaka dostupnosti kníh.

Gutenbergov tlačiarenský lisDedičstvo pána Gutenberga

Zachovali sa vzácne Biblie tlačené Gutenbergom. Z pôvodne asi 150 výtlačkov existuje 47 exemplárov. Biblia má 1282 strán, 43 riadkov na stránke v dvoch stĺpcoch. Je to majstrovské dielo, či už typom písma, tak aj typografickou úpravou a pedantnosťou vlastnej tlače s ručným domaľovávaním.

Prvá zachovaná kniha, ktorá bola vyrobená na Slovensku, je 1. časť Postily P. Bornemiszu v maďarčine a vyšla v Komjaticiach v roku 1573. Prvou slovenskou knihou vytlačenou na Slovensku bol preklad Lutherovho katechizmu. Písal sa rok 1581 a vyšla z Gutgesellovej tlačiarni v Bardejove.

Kníhtlač a súčasnosť

Výroba písmen sa vyvinula do tej podoby že sa odlievajú zo zliatiny olova. V takejto podobe kníhtlač kraľovala do 70. rokov 20. storočia v celom polygrafickom priemysle. Po tomto období prevzala prvenstvo ofsetová tlač.

Kníhtlač je stále živou technológiou, len v zmenenej podobe. Využíva sa na tlač v malých tlačiarňach, alebo na dotlače textu na tlačoviny podľa objednávky. V hojnej miere sa tieto kníhtlačové stroje využívajú na zvyšovanie hodnoty tlačovín razbou, slepotlačou, výsekom a podobne.

Pokrok nastal aj vo výrobe tlačových matríc. Pre malé náklady je možné vyrobiť z fotocitlivého polyméru kvalitnú matricu. Dokonca aj fotografie je možné týmto spôsobom natlačiť. V reklame sa využíva kníhtlač v menšej miere. Napriek tomu sa dajú touto technológiou tlačiť vizitky, hlavičkové papiere a podobne. Na dotlač pohľadníc, oznámení a etikiet je to v mnohom neoceniteľný pomocník pre tlačiara.

Ako sa bude kníhtlači dariť v budúcnosti je ťažké predpovedať. Dobrým signálom je fakt, že výrobcovia naďalej vyrábajú a dokonca vyvíjajú nové a výkonnejšie kníhtlačové stroje. Pozícia kníhtlače v polygrafickom priemysle by preto mala mať ešte pevnejšie miesto.

Vypracoval: Jozef Kákoš, Anatex, s.r.o. – Reklamné predmety

Zaujímavé odkazy:

BLOG

NESTRÁCAJTE ČAS, ZAVOLAJTE NÁM

mrazek

Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčin, Košice, Prešov

Ing. Mário Mrázek
Mobil: 0917 233 640
mmrazek@anatex.sk

neuschl

Banská Bystrica, Nitra

Ing. Andrej Neuschl
Mobil: 0917 990 175
aneuschl@anatex.sk

danisovicova

Trnava, Bratislava

Katarína Danišovičová
Mobil: 0917 233 654
kdanisovicova@anatex.sk

danisovicova

Trnava, Bratislava

Lucia Petovičová
Mobil: 0917 233 657
lpetrovicova@anatex.sk