Previous Page  2 / 3 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 3 Next Page
Page Background

Súvislosť medzi anglickým dramatikom Williamom Shakespearom a mestom Trnava má svoje počiatky už v 16. storočí. Dielo

Emblemata

trnavského humanistického vzdelanca Jána Sambuca inšpirovalo Shakespeara vo viacerých jeho hrách. Emblémy boli

obrázky spojené s básňami, ktoré mali filozofujúci a moralizujúci obsah a v renesancii patrili k rozšírenému literárnemu žánru.

V súčasnosti je dokázaná Shakespearova inšpirácia mnohými emblémami, medzi ktorými sú aj tie od Jána Sambuca. Táto skutoč-

nosť nám sprostredkúva poznanie, že aj náš trnavský vzdelanec ovplyvnil svojím dielom veľkého dramatického génia. Na doskách

trnavského divadla sa však Shakespearove hry objavujú až v 19. storočí, keď v budove divadla hrávali nemecké a maďarské divadelné

skupiny a v prvej polovici 20. storočia i české zájazdové divadlá.

Inscenačná tradícia Shakespearových hier v slovenčine začína rokom 1961, kedy bola uvedená komédia

Sen noci svätojánskej

na scéne novozriadeného profesionálneho Krajového divadla Trnava v réžii Juraja Svobodu. Roku 1964 taktiež v Krajovom divadle

siahol režisér Dezider Janda po najznámejšej Shakespearovej hre

Hamlet

. Neskôr divadlo v Trnave pod názvom Divadlo pre deti a

mládež uviedlo tri Shakespearove hry v réžii Juraja Nvotu:

Búrka

(1978),

Romeo a Júlia

(1982) a

Macbeth

(1989). Po jedenásťročnej

odmlke sa Shakespeare vrátil na trnavské javisko vďaka hre

Márna lásky snaha

(2000) v réžii Ivana Blahúta, ktorú uviedlo vtedajšie

Trnavské divadlo. Pod súčasným názvom divadla (Divadlo Jána Palárika v Trnave) sú podpísané štyri inscenácie Shakespearových

hier. Roku 2002 bola v Trnave opäť uvedená slávna komédia

Sen noci svätojánskej,

tentoraz v réžii Mariána Pecka. Posledné tri insce-

nácie Shakespearových hier sa spájajú s menom interného režiséra nášho divadla – Viktora Kollára. Sú to

Cymbelin

(2007 – uvedený

v slovenskej premiére),

Komédia omylov

(2012) a

Timon Aténsky

(uvedený tiež v slovenskej premiére 2016).

Viac než päťdesiat ročná inscenačná tradícia hier W. Shakespeara v Trnave dokazuje nielen ich nevídanú nadčasovosť, ale je aj

veľkou výzvou pre ďalšie generácie tvorcov a divákov, ktorí majú možnosť objavovať stále nové odkazy a myšlienky najväčšieho sve-

tového dramatika všetkých čias.

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA

NEDEĽA

MONDAY

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

1

Nový rok

Deň vzniku SR

2 3 4 5

6

7

8

Alexandra

Karina

Daniela

Drahoslav

Andrea

Antónia

Zjavenie Pána

Traja Králi

Bohuslava

Severín

9 10 11 12 13 14

15

Alexej

Dáša

Malvína

Ernest

Rastislav

Radovan

Dobroslav

16 17 18 19 20 21

22

Kristína

Nataša

Bohdana

Drahomíra

Mário

Dalibor

Sebastián

Vincent

Zora

23 24 25 26 27 28

29

Miloš

Timotej

Gejza

Tamara

Bohuš

Alfonz

Gašpar

30 31

Ema

Emil

Január