Previous Page  5 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 94 Next Page
Page Background

4.

3.

Aby bola celá bonboniéra

jedinečná, máte na výber

množstvo kombinácií fareb-

ných kartónov, ktoré si

môžete zvoliť aj podľa farieb

svojej korporátnej identity.

Celú bonboniéru môžeme

skrášliť stuhou alebo grafic-

kým motívom na obale podľa

vašich predstáv a vytvoriť

tým jedinečné a sladké

poďakovanie.