Background Image
Previous Page  145 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 145 / 172 Next Page
Page Background

NEW

143

SMART TIMER – TÝŽDENNÝ

142 x 204 mm

142 x 204 mm

A4

20

192 12

mes.

SK

SMART TIMER TÝŽDENNÝ

ČIERNY

D67 /

7,10 €

SMART TIMER TÝŽDENNÝ

MODRÝ

D66 /

7,10 €

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

2018 / 2019

31

01

02

03

04

05

06

Silvester

Nový rok,DeňvznikuSR

Alexandra,Sandra,Karin,Karina

Daniela,Radmila

Drahoslav,Titus

Andrea

Trajakráli,

Antónia

365/0

1/364

2/363

3/362

4/361

5/360

6/359

DECEMBER / JANUÁR

*

LV

BE BG CY CZ DK EE FI FR GR NL HR IE LT LV LU

HU MT DE PL PT AT RO SK SI GB ES SE IT RUS UA

RO SI RUS

RUS

RUS

CY FI GR HR PL AT SK SE IT

P U

S

Š

P

S N

P U

S

Š

P

S N

TÝŽDEŇ

1.

KOZOROŽEC 22. 12. – 19. 1.

1

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26

27

28 29 30 31

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

16

17 18 19 20 21 22

23

24

25

26

27 28 29

30

31

Január

December

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

JANUÁR

2019

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

1.

2.

3.

4.

5.

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

P U

S

Š

P

S N

P U

S

Š

P

S N

P U

S

Š

P

S N

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18

19

20

21

22

23 24 25 26 27

28

29 30

1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30

31

1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28

Apríl

Marec

Február