Previous Page  5 / 436 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 436 Next Page
Page Background

REACH.

EU REACH regulace je aplikována různými

způsoby v různých produktových kategoriích.

Je směřována na výrobu a použití chemických

substancí a jejich potencionální dopad na zdraví

a životní prostředí. Jelikož standardy jsou

předmětem neustálých změn, pečlivě sledujeme

nejnovější požadavky (Annex XVII). Skrz náš tým

specialistů můžeme zajistit, že v prodávaných

produktech a použitých tiskových inkoustech

nejsou žádné zakázané substance.

EMC a RoHs certifikace.

Technologie dělají náš denní život jednodušší

a více efektivní. Ale ať už používáme externí

paměťové disky, reproduktory, sluchátka,

klávesnice, nebo jakákoliv jiná dostupná zařízení,

musíme kontrolovat použité komponenty,

abychom zabránili potencionálním škodlivým

vlivům elektromagnetické interference. Abychom

zajistili, že naše produkty fungují správně a tak jak,

byly navrženy, implementujeme EMC testování.

EMC testuje schopnost zařízení odolat narušení z

ostatních elektrických a elektronických předmětů

a prostředí a potvrzuje, že vyzařování nemůže

způsobit škodlivou reakci s ostatními zařízeními.

RoHs (Restriction of Hazardous Substances)

testuje hodnoty šesti zakázaných substancí (např.

kadmium, olovo, rtuť).

Označení CE.

CE je zkratka “Conformité Européenne” (Evropská

konformita). V tomto katalogu můžete najít

skvělou kombinaci předmětů pro jakoukoliv

příležitost ve velké řadě kategorií. Jako součást

našich procedur klasifikujeme všechny produkty

podle Evropských nařízení a regulací. Nicméně,

pouze u některých produktových kategorií jsou

relevantní nařízení a regulace (a povolené) pro

označení CE. Uvedení CE označení je povinné

uvnitř Evropského Ekonomického prostoru (EEA).

Seznam relevantních produktových kategorií je

dostupný na vyžádání.

More than Gifts

03