Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 6 Next Page
Page Background

Cenník žuvačiek

Počet ks individuálne balených

žuvačiek

Kódy QI

PC

Pri objednávke

250 ks

Pri objednávke

1000 ks

Balenie

od 250 ks - 1000ks

635-RZ250-1000

0,09 € 22,50 € 90,00 €

balenie po 250 ks v sáčku

1000ks -5000ks

635-RZ1000-5000

0,08 €

80,00 €

balenie po 1000 ks v krabici

5001 ks -20000ks

635-RZ5001-20000

0,077 €

77,00 €

balenie po 1000 ks v krabici

20001 ks - 100000ks

635-RZ20001-100000

0,074 €

74,00 €

balenie po 1000 ks v krabici

Ceny sú bez DPH.

Nie je kalkulovaná doprava.

Dodanie max. 15 dní od obržiania objednávky s odsúhlasenou grafikou.

Potlač 1000 ks môže pozostávať z rôznych motívov. Minim.množstvo tlače z jedného druhu je 250 ks.